Strona główna

                                                                                                                                                                                 

Podwyżka płac dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.

Od 1 kwietnia 2018 r. pensje nauczycieli będą większe od 114 zł do 157 zł.

 

W ustawie budżetowej na 2018 r. zapisano dwie kwoty bazowe służące do wyliczenia tak zwanego średniego wynagrodzenia nauczycieli. Pierwsza, obowiązująca od 1 stycznia do 31 marca, wynosi 2752,92 złotych, czyli tyle, co w tym roku. Druga kwota, obowiązująca od 1 kwietnia, to 2900,00 złotych, czyli jest wyższa od pierwszej o 5,35 procent. Rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska poinformowała w styczniu, że zwiększenie kwoty bazowej oznacza zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli: od 147 złotych - dla nauczyciela stażysty, do 271 złotych - dla nauczyciela dyplomowanego.

Tabela szacowanych minimalnych wynagrodzeń nauczycieli

od 1 kwietnia 2018 r.

Poziom wykształcenia                                                                   Stopień awansu zawodowego nauczyciela

1.Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym          nauczyciel stażysta 2408,70 zł

                                                                                                              nauczyciel kontraktowy 2479,05 zł

                                                                                                               nauczyciel mianowany 2815,00 zł

                                                                                             nauczyciel dyplomowany 3306,45 zł

 

2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł       nauczyciel stażysta 2119,95 zł

zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem                                      nauczyciel kontraktowy 2172,45 zł

pedagogicznym                                                                                             nauczyciel mianowany 2452,80 zł

                                                                                                                      nauczyciel dyplomowany 2879,10 zł

 

3. Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania                       nauczyciel stażysta 1871,10 zł

 pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego              nauczyciel kontraktowy 1916,25 zł

języków obcych                                                                                             nauczyciel mianowany 2152,50 zł  

                                                                                                                      nauczyciel dyplomowany 2516,85 zł

 

4. Pozostałe wykształcenie                                                                         nauczyciel stażysta 1609,65 zł

                                                                                                                    nauczyciel kontraktowy 1646, 40 zł

                                                                                                                    nauczyciel mianowany 1833, 30 zł

                                                                                                                    nauczyciel dyplomowany 2133,60 zł

 

Wyjaśnienie!

Kwota bazowa służy do obliczania średnich wynagrodzeń pedagogów, które określa art. 30 ust. 1 Karta Nauczyciela, jej zwiększenie przekłada się też na podwyżki minimalnych kwot wynagrodzenia, co MEN robi w drodze rozporządzenia.

"Kwestia podwyżek dla nauczycieli została już zaakceptowana i przyjęta przez rząd, tak, aby od kwietnia 2018 roku pierwsza transza podwyżki trafiła do nauczycieli" - przypomniała w środę rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Dodała, że pierwsza podwyżka będzie podwyżką o 5,35 proc., a kolejny wzrost wynagrodzeń planowany jest w następnych latach

W 2017 r. i do 31 marca 2018 r. minimalne wynagrodzenie nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym, posiadającego tytuł zawodowy magistra wynosi:

  • dla nauczyciela stażysty - 2.294 zł ( wcześniej: 2.265 zł)
  • dla nauczyciela kontraktowego - 2.361 zł ( wcześniej: 2.331 zł)
  • dla nauczyciela mianowanego - 2.681 zł ( wcześniej: 2.647 zł)
  • dla nauczyciela dyplomowanego - 3.149 zł ( wcześniej: 3.109 zł)

 

 

DLA NAUCZYCIELA 20-40 zł, dla Zalewskiej 75 tys. zł

75100 zł - tyle wyniosły w 2017 r. nagrody premiera dla minister edukacji Anny Zalewskiej. Szefowa MEN należała do najwyżej nagrodzonych w rządzie byłej premier Beaty Szydło. Nauczyciele w tym samym czasie otrzymali waloryzację 20 -40 zł.

Jak wyliczył "Głos Nauczycielski", ujawnione przez Kancelarię Premiera dane pokazują, że Anna Zalewska w 2017 r. średnio co miesiąc mogła liczyć na dodatek w wysokości 6 258 zł do wynoszącej ponad 16 000 zł pensji. Warto w tym kontekście przypomnieć, że nauczyciele otrzymali w 2017 r. waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3 proc., co przełożyło się na wzrost pensji o 20 -40 zł (w zależności od stopnia awansu zawodowego i poziomu wykształcenia).

 

ZNP walczy o podwyżki

We wtorek, 6 lutego na wspólnym posiedzeniu sejmowej komisji edukacji oraz samorządu terytorialnego odbyła sie dyskusja o podwyżkach dla nauczycieli. Związek reprezentował Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Przedstawiciele oświatowej "Solidarności", obecni na posiedzeniu komisji, nie zabrali głosu w sprawie wynagrodzeń nauczycieli!

Marzena Machałek, wiceminister edukacji otwarcie przyznała, że MEN sfinansuje 5% podwyżki od 1 kwietnia ze zlikwidowanego dodatku mieszkaniowego.

- Pieniądze z dodatku mieszkaniowego zostały przesunięte do kwoty bazowej - powiedziała. Nie, nie ma zwolnień - mówiła o skutkach reformy edukacji. Po czym za chwilę dodała, że samorządy otrzymały pieniądze na odprawy dla zwalnianych nauczycieli.

- Słuchając wypowiedzi wiceminister edukacji, zastanawiam się, jak daleko granica wstydu została przesunięta, kiedy słyszymy, że nie było zwolnień, że nikt nie stracił pracy, że przeprowadzone zmiany mają mają pełną akceptację społeczną - mówił szef ZNP.

 Dodał, że planowane od 1 kwietnia podwyżki są niewystarczające, a nauczyciele sami je sfinansują ze zlikwidowanego przez MEN dodatku mieszkaniowego. Tymczasem dobra sytuacja budżetowa pozwala na realne zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli. Prezes ZNP zaproponował, aby wydatki na oświatę i wychowanie wzrosły do 4% PKB. Jednak, jak podkreślił szef ZNP, tegoroczna subwencja nie pokrywa skutków wzrostu wynagrodzeń!

Żądania ZNP:

  • wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 15 proc., z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r.,
  • zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i ich wzrost dla wszystkich nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwe resorty,

Te żądania przedstawiciele ZNP - razem Z FZZ - przedstawili minister edukacji, 24 stycznia na posiedzeniu Zespołu do spraw statutu zawodowego pracowników oświaty.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl