Związek Nauczycielstwa Polskiego

 
I. KOMUNIKAT SPECJALNY Z POSIEDZENIA PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY.
 
 
II. AKCJA PROTESTACYJNA ZNP "DOŚĆ TEGO".
 
 
III. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- KARTA NAUCZYCIELA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Z DNIA 21.03.2013 R.
 

Subskrybuje zawartość