Strona główna

 

PIKIETA CZŁONKÓW ZNP PRZED URZĘDEM WOJEWÓDZKIM

 

Prezydium Zarządu Głównego ZNP na swym posiedzeniu w dniu 22.08.2016 r. podejmując uchwałę nr 37/2016 w harmonogramie działań ZNP ustaliło, że w dniu 10 października 2016 r. we wszystkich okręgach ZNP przed urzędami wojewódzkimi odbędą się pikiety ZNP. Organizatorem pikiet są właściwe zarządy okręgów ZNP. W pikiecie uczestniczyć będą członkowie ZNP z poszczególnych oddziałów ZNP. Szczegółowy harmonogram pikiety i podstawy prawne zostaną przekazane zarządom oddziałów ZNP oddzielnymi pismami. Pikiety rozpoczynają się w całej Polsce o godz. 14.30. Wyjazd na pikietę do Rzeszowa musi nastąpić o godz. 13.00-13.15. Podstawą urlopowania na ten dzień będzie pismo prezesa oddziału o wyjazdowym szkoleniu członków zarządu oddziału i członków ZNP. Wszyscy prezesi Ognisk ZNP i pozostałe osoby chronione zobowiązane są do udziału w pikiecie w Rzeszowie. W związku z powyższym proszę do dnia 28 września przekazać sms, mailowo, telefonicznie lub osobiście dane osób z poszczególnych placówek wyjeżdżające na pikietę do Rzeszowa w dniu 10 października (poniedziałek) 2016 r.

 

 Petycja w obronie polskiej szkoły

 

Przedstawione 27 czerwca 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską "nowe" rozwiązania w edukacji oznaczają powrót do systemu sprzed 1999 roku, zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, w trosce o wysoką jakość kształcenia i wychowania, mając na uwadze dobro dziecka i ucznia, przewidując ogromne koszty społeczne i finansowe, wynikające z zapowiadanej reformy, rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły.

Zwracamy się do rodziców, nauczycieli, samorządowców, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych oraz osób, którym leży na sercu dobro dzieci, o podpisanie petycji zamieszczonej na stronie www.petycjeonline.com/petycja w obronie polskiej szkoly

W obliczu rewolucyjnych zmian w oświacie, zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, nieprzemyślanych i społecznie szkodliwych, chcemy budować szeroki front porozumienia w obronie polskiej szkoły. Do dialogu i podejmowania wspólnych działań zapraszamy między innymi organizacje pozarządowe, samorządowców, przedstawicieli środowisk oświatowych i naukowych (pod koniec sierpnia zamierzamy zorganizować spotkanie wszystkich zainteresowanych stron).

 

 

NIE DLA CHAOSU W SZKOLE

Pod taką nazwą zawiązała się koalicja rodziców, nauczycieli, uczniów, samorządowców. Tworzą ją organizacje, instytucje i ruchy społeczne, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży. 

Według koalicji "NIE dla chaosu w szkole" polska oświata nie potrzebuje rewolucji, lecz mądrych i przemyślanych zmian. Koalicja nie zgadza się m.in. na:

  • skrócenie o rok kształcenia ogólnego;
  • zatłoczone podstawówki;
  • zniszczenie 17 lat dorobku, tradycji i doświadczeń szkół gimnazjalnych;
  • utratę pracy przez nauczycieli i pracowników oświaty;
  • marnowanie publicznych pieniędzy i gigantyczne koszty reorganizacji szkół.

 

Polska szkoła nie potrzebuje kolejnej rewolucji. Wymaga mądrych i przemyślanych zmian. Wbrew opinii MEN gimnazja są mocnym ogniwem systemu edukacji. To najnowocześniejsze, najlepiej wyposażone szkoły z profesjonalną kadrą.

Polscy gimnazjaliści osiągają jedne z najlepszych wyników w Europie. My - rodzice, nauczyciele, samorządowcy, osoby, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży, połączmy siły! Zablokujmy szkodliwe zmiany w edukacji!

                                                                                                                       JESTEŚMY TUTAJ:

                                                                                                          www.facebook.com/niedlachaosuwszkole

                                                                                                          www.niedlachaosuwszkole.pl

                                                                                                          kontakt@niedlachaosuwszkole.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl