Informacje związkowe

  

UWAGI ODDZIAŁU ZNP W DĘBICY DO ZMIAN W KARCIE NAUCZYCIELA

Zarząd Oddziału ZNP w Dębicy po zapoznaniu się z ministerialną propozycją zmian w Karcie Nauczyciela stwierdza co następuje:

Propozycje dotyczące kwestii płacowych są nie do zaakceptowania przez środowisko nauczycieli-

 • drastyczne zmniejszanie poborów zwłaszcza dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych,
 • wykreślenie z Karty pojęcia średnich wynagrodzeń,
 • gwarancje ministerialne odnośnie tylko tzw. minimalnego poziomu wynagrodzeń,
 • uzależnienie pozostałych składników od negocjacji z władzami samorządowymi; będą one więc uzależnione od sytuacji materialnej gminy, siły przebicia organizacji związkowych i wreszcie dobrej woli radnych;
 • likwidacja dodatków tzw. socjalnych dotknie nie tylko nauczycieli z terenów wiejskich, ale także młodych, rozpoczynających pracę w zawodzie, których pozbawia się dodatku na zagospodarowanie,
 • dodatek funkcyjny za wychowawstwo znowu ma być ograniczony tylko dla nauczycieli szkół, z pominięciem nauczycieli oddziałów przedszkolnych, a przecież działania wychowawcze w 25 osobowym oddziale przedszkolaków do łatwych nie należą,
 • likwidacja funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów,
 • zmiana zasad przyznawania urlopów na poratowanie zdrowia, celem ograniczenia jego dostępności- obawa, że lekarze medycyny pracy będą zobligowani do "cudownych uzdrowień" nauczycieli w ramach cięcia kosztów.

Osobna grupa zagadnień związana jest z awansem zawodowym nauczycieli. Mamy obawy łączące się z wydłużeniem procedury awansu zawodowego, permanentnym ocenianiem pracy nauczycieli, co w niektórych placówkach, może powodować nerwowość i brak poczucia stabilizacji.

Nowy dodatek z "wyróżniającą pracę" może przyczynić się do niezdrowej rywalizacji i skrócenia rad pedagogicznych. Wszystko to w naszej ocenie nie będzie sprzyjało właściwej realizacji procesów dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych.

 

   

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO-REKREACYJNYCH W ODDZIALE ZNP NA 2017 r.

1. Wyjazdy na spektakle teatralne, filmowe i koncerty:

 • Spektakle teatralne w Krakowie i Rzeszowie - Kol. M. Grek, Kol. A. Puzon, A. Chruściel
 • Koncerty w Filharmonii Rzeszowskiej, Krakowskiej - Kol. B. Kaczor, Kol. A. Chruściel

2. Imprezy sportowe:

 •  Zawody w piłce siatkowej nauczycieli - Kol. G. Szarek, Kol. B. Bogacz (grudzień)

3. Wycieczki integracyjno-turystyczne:

 • Sudety - Szrenica - Polana Jakuszycka - Wodospad Kamieńczyka
 • Drezno - zwiedzanie kompleksu pałacowego Zwingeru - Kol. M. Grek, A. Puzon, D. Wadas (lipiec)
 • Zamość - Roztocze (wrzesień/październik)

 

 

NASZA KARTA TO NASZE PRAWA

Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy - Karta Nauczyciela i zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:

 • wprowadza sie obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),
 • obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),
 • dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela w szkolnym regulaminie,
 • postawa moralna i etyczna będzie jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela,
 • wydłuża się ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat,
 • wprowadza się dodatek za wyróżniającą pracę, ale wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych,
 • likwiduje sie dodatki socjalne,
 • ogranicza się możliwość korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,
 • zmienia się termin wypłaty wynagrodzeń - nauczyciele otrzymają swoje pensje "z dołu", a nie jak dotychczas z "z góry",
 • planuje się, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego,
 • zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające.

Jesteśmy przeciwko zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli (Karta Nauczyciela) dotyczącym między innymi:

 1. zmiany formuły awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;
 2. niekorzystnej zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli;
 3. likwidacji dodatków socjalnych.

Domagamy się znaczącego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl