Komunikaty

Dyżury prawne w miesiącu - Maj 2018 r.

 • miejsce: Zarząd Oddziału ZNP w Dębicy ul. Sienkiewicza 1
 • telefon: 014 6702552
 • termin: 21.05.2018 r. (poniedziałek)
 • godziny: 13:00 - 15:00
 • uczestnicy: członkowie ZNP z Oddziałów ZNP: Dębica gm., Brzostek, Czarna k/Dębicy, Pilzno, Żyraków

 

 

PENSJE I AUTONOMIA!

Protest w obronie autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków pedagogów!

Jesteśmy za autonomią zawodu nauczyciela!

Jesteśmy przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, które:

 • łączą awans zawodowy z oceną moralności,
 • sprawią, że wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe.

Nasza Karta to nasze prawa

Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy - Karta Nauczyciela i zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:

 • wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),
 • obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),
 • dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela w szkolnym regulaminie

 

AWANS ZAWODOWY A OCENA MORALNOŚCI

Związek domaga sie wycofania projektu nowelizacji Karty Nauczyciela procedowanego razem z nową ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Nauczyciele nie chcą "prezentu" w postaci powiązania ich awansu zawodowego z oceną moralności. Ocena moralności w miejscu pracy może prowadzić do nadużyć, a nawet dyskryminacji ze względu na poglądy czy przekonania religijne - czytamy w liście prezesa ZNP do minister edukacji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się wycofania projektu nowelizacji Karty nauczyciela procedowanego razem z nową ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Nauczyciele nie chcą "prezentu" w postaci powiązania ich awansu zawodowego z oceną moralności. Postulujemy pozostawienie dotychczasowego systemu oceniania nauczycieli. Związek domaga się:

 • odstąpienia od zmiany formuły awansu zawodowego powiązanego z oceną moralności nauczycieli, a nie dorobkiem zawodowym,
 • likwidacji rozporządzenia dotyczącego nowych kryteriów oceniania nauczycieli i rezygnacji z regulaminów określających wskaźniki spełniania tych kryteriów,
 • zwiększenia nakładów finansowych na edukacje, między innymi poprzez znaczący wzrost subwencji oświatowej w roku 2018,
 • zagwarantowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników szkół i placówek nieobjętych subwencją oświatową,
 • zwiększenia kwoty bazowej w wysokości pozwalającej na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2018 r.,
 • wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego od 1 stycznia 2018 r.,
 • pozostawienia dotychczasowych dodatków socjalnych oraz zasad udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.

Z poważaniem

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl