Konsultacja

HARMONOGRAM

dyżurów prawnych realizowanych w miesiącu

Maj 2018 r. 

 

Porady prawne dla członków ZNP (Powiat Dębica)

 • telefon - 014 6702552
 • miejsce -Zarząd Oddziału ZNP w Dębicy ul. Sienkiewicza 1
 • termin - 21.05.2018 r. (poniedziałek)
 • godziny - 13:00 - 15:00
 • uczestnicy: członkowie ZNP z Oddziałów ZNP: Dębica gm., Brzostek, Czarna k/Dębicy, Pilzno, Żyraków.

        (porady prawne są udzielane członkom ZNP - za okazaniem aktualnej legitymacji ZNP)

 • Radców prawnych i doradców prawnych zatrudnia Zarząd Okręgu ZNP i są do dyspozycji prezesa okręgu ZNP. Wszelkich dyspozycji radcom prawnym i doradcom prawnym wydaje prezes okręgu ZNP.
 • porady prawne dla członków ZNP udzielane będą za okazaniem ważnej legitymacji ZNP lub zaświadczenia wystawionego przez prezesa oddziału ZNP lub paska pobranych wynagrodzeń z ostatniego miesiąca otrzymanych z księgowości szkoły ( w którym jest potwierdzenie potrącenia składki ZNP )
 • W pilnych sprawach prawnych członkowie ZNP mają możliwość uzyskania porady prawnej udzielanej przez Stanisława Kłaka w siedzibie Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania drogą telefoniczną.
 • W nagłych sprawach porady prawne dla członków ZNP mogą być udzielane drogą telefoniczną po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Prezesem Oddziału ZNP do Oddziału, do którego członek ZNP należy. Następnie Prezes Oddziału ZNP o tym fakcie informuje Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP lub Biuro ZOP ZNP. Prezes Okręgu ZNP kieruje członka ZNP do odpowiedniego prawnika lub doradcy prawnego ZOP ZNP.
 • Członek ZNP lub osoba funkcyjna ogniwa ZNP (oddział ZNP, ognisko ZNP) może otrzymać poradę prawną lub opinię prawną po uprzednim złożeniu pisemnego zapytania lub opisanej sprawy do Biura ZOP ZNP.
 • TERMIN porad prawnych może ulec zmianie - proszę na bieżąco śledzić stronę Okręgu Podkarpackiego ZNP.

 

 

 

       

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl