Władze oddziału

ANNA PUZON - Prezes Zarządu Oddziału ZNP

 - Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP

DANUTA WADAS - Sekretarz Zarządu Oddziału

BOŻENA KACZOR - Przewodnicząca OSEiR

 - Przewodnicząca OSAiO

GENOWEFA DZIEDZIŃSKA - Członek Prezydium ZO

PAWEŁ ZYDROŃ - Członek Prezydium ZO

KAZIMIERA PALUCH - Członek Prezydium ZO

Script logo   StudioStrona.pl